Dana 19.06.2023. održali smo radionice u okviru aktivnosti Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama gdje smo kroz primjere iz prakse Kluba mladih Rijeka pokazali kako preporznati potrebe lokalne zajednice te udruživanjem sa drugim udrugama odgovoriti na potrebe zajednice u kriznim situacijama. Konkretnim primjerima iz prakse pružili smo uvid u rad udruge u situacijama u kojima je potrebna hitna pomoć zajednici, bilo u riješavanju potreba nastalih elementarnim nepogodama ili riješavanju potreba marginaliziranih skupina. Radionice smo održali u prostoru Društva sportske rekreacije Primorje koje je također dio Saveza udruga mladih PGŽ.

Radionica je dio projekta „UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE”, vrijednog 494.160,00kn i financiranog iz državnog proračuna (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).

Još jedna udruga osnovana kroz ovaj projekt ona je iz Gorskog kotara! Grupa mladih entuzijasta pokrenula je udrugu mladih Gorski kotar te planira svoje djelovanje na području Gorskog kotara, posebno na području Kupjaka, Skrada i Ravne gore.

Udruzi mladih Gorski kotar želimo puno uspjeha u ostvarivanju ciljeva provedbom željenih djelatnosti, a Savez udruga uvijek će biti na raspolaganju za pomoć.

Projekt „UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE”, vrijedan je 494.160,00kn i financiran je iz državnog proračuna (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%)

1253021296

Još jedna udruga osnovana kroz ovaj projekt ona je iz Bakra, gdje će grupa mladih imati za cilj aktiviranje mladih ljudi na svim društvenim razinama, informiranje o njihovim pravima i društvenim potrebama, te promicanje i zaštita njihovih interesa. Svoj cilj planiraju realizirati narednim djelatnostima: poticanjem aktivnog sudjelovanja članova u lokalnoj zajednici na svim razinama, okupljanjem i druženjem članova, obogaćivanjem društvenog sadržaja, ekološkom aktivnosti i skrbi o zaštiti i unapređenju životnog i radnog okoliša, te zalaganjem za očuvanje prirodne i kulturne baštine. Organiziranjem: priredbi (zabavnog i kulturnog sadržaja), savjetovanja, seminara, izložbi, tribina, okruglih stolova i drugih manifestacija za članstvo, omogućavanjem kreativnog izražavanja mladih kroz izdavanje pisanih, elektronskih, audio, video i ostalih medija sukladno zakonu, zalaganjem za što veća prava učenika i studenata te upoznavanjem istih sa njihovim pravima kao i poticanjem na što veće aktivno sudjelovanje u društvenim zbivanjima, poticanjem i potporom svim oblicima kreativnog izražavanja i kulture mladih, kao i kulturne razmjene te popularizacija moderne (alternativne) umjetnosti, suradnjom sa zainteresiranim strukturama društvenih i privatnih organizacija i poduzeća, sudjelovanjem u aktivnostima humanog, društvenog i domoljubnog karaktera.

Klubu mladih Bakar želimo puno uspjeha u ostvarivanju ciljeva provedbom željenih djelatnosti, a Savez udruga uvijek će biti na raspolaganju za pomoć.

Projekt „UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE”, vrijedan je 494.160,00kn i financiran je iz državnog proračuna (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%)

Jedan od ciljeva projekta “Umrežavanje i jačanje kapaciteta udruga mladih na području Primorsko- goranske županije” osnovati je 5 udruga mladih na području PGŽ. Prva udruga osnovana kroz ovaj projekt ona je iz Lošinja, gdje će grupa mladih imati za cilj aktiviranje mladih ljudi na svim društvenim razinama, informiranje o njihovim pravima i društvenim potrebama, te promicanje i zaštita njihovih interesa. Svoj cilj planiraju realizirati narednim djelatnostima: poticanjem aktivnog sudjelovanja članova u lokalnoj zajednici na svim razinama, okupljanjem i druženjem članova, obogaćivanjem društvenog sadržaja, ekološkom aktivnosti i skrbi o zaštiti i unapređenju životnog i radnog okoliša, te zalaganjem za očuvanje prirodne i kulturne baštine. Organiziranjem: priredbi (zabavnog i kulturnog sadržaja), savjetovanja, seminara, izložbi, tribina, okruglih stolova i drugih manifestacija za članstvo, omogućavanjem kreativnog izražavanja mladih kroz izdavanje pisanih, elektronskih, audio, video i ostalih medija sukladno zakonu, zalaganjem za što veća prava učenika i studenata te upoznavanjem istih sa njihovim pravima kao i poticanjem na što veće aktivno sudjelovanje u društvenim zbivanjima, poticanjem i potporom svim oblicima kreativnog izražavanja i kulture mladih, kao i kulturne razmjene te popularizacija moderne (alternativne) umjetnosti, suradnjom sa zainteresiranim strukturama društvenih i privatnih organizacija i poduzeća, sudjelovanjem u aktivnostima humanog, društvenog i domoljubnog karaktera.

Klubu mladih Lošinj želimo puno uspjeha u ostvarivanju ciljeva provedbom željenih djelatnosti, a Savez udruga uvijek će biti na raspolaganju za pomoć.

Projekt „UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE”, vrijedan je 494.160,00kn i financiran je iz državnog proračuna (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%)

Naš projekt umrežavanja i jačanja kapaciteta udruga mladih sa područja PGŽ ide dalje! U proteklom smo razdoblju odradili:

– 3 radionice sa temom Volonteri i baza volontera

– pokrenuli našu bazu volontera

– pomogli kod osnivanja udruga mladih sa područja Bakra i Matulja!

Ako se želite naći u bazi volontera za neke naše iduće projekte, javite se na suma.pgz@gmail.com sa podacima- ime i prezime, grad, te područje rada u kojem želite volontirati (nepogode, pomoć pri učenju i sl.) i koliko vremena možete posvetiti volontiranju.

Radionica je dio projekta „UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE”, vrijednog 494.160,00kn i financiranog iz državnog proračuna (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).

08.11.2022. održali smo drugu iz niza od 3 radionice sa temom “Info centar za mlade”.

Ako se vaši interesi podudaraju sa podrškom mladima kroz osnivanje udruga unutar PGŽ, koju pruža provedba našeg projekta, slobodno nam se javite 🙂

Radionica je dio projekta „UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE”, vrijednog 494.160,00kn i financiranog iz državnog proračuna (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).

13.10.2022. održali smo prvu u nizu radionica sa temom “Info centar za mlade”, gdje smo pričali o osnivanju info centara mladih, njihovim ciljevima i aktivnostima. Kao i uvijek, radionica je bila edukativna i interaktivna.

A osim radionice, održali smo i individualne konzultacije sa osnivačima udruga sa područja PGŽ.

Ako se vaši interesi podudaraju sa podrškom mladima kroz osnivanje udruga unutar PGŽ, koju pruža provedba našeg projekta, slobodno nam se javite

Radionica je dio projekta „UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE”, vrijednog 494.160,00kn i financiranog iz državnog proračuna (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).

Pozivamo sve zainteresirane na našu iduću radionicu sa temom “Info centar za mlade” u četvrtak, 13.10.2022. s početkom u 16.30 sati u prostoru naše udruge ne adresi Erazma Barčića 11/1 u Rijeci.

Radionica je dio projekta „UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE”, vrijednog 494.160,00kn i financiranog iz državnog proračuna (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).

Na radionici će biti riječi o aktivnostima i ciljevima Info centra za mlade Saveza udruga mladih Primorsko- goranske županije.

Savez udruga mladih Primorsko-goranske županije (SUMA- PGŽ) potpisao je s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva i Uredom za udruge Vlade RH ugovor za projekt pod nazivom „UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, vrijedan 494.160,00kn financiran iz državnog proračuna (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).

Projekt je reakcija na trenutni manjak udruga koje u svom fokusu imaju mlade i djelovanje za mlade, sa šireg područja Primorsko- goranske županije, a provodi se u partnerstvu s Klubom mladih Rijeka, najvećom udrugom mladih na području PGŽ.

Projekt je zamišljen kao niz radionica kojima će se omogućiti osnivanje, te olakšati rad novoosnovanim udrugama mladih sa područja PGŽ.

Do sada je, od početka projekta, održano 7 radionica sa temama “Osnivanje udruga”, “Kako do prostora za djelovanje” te “Benefiti udruživanja OCD-a sa primjerima iz prakse”.

Iako projekt traje, sve zainteresirane osobe koje planiraju pokrenuti promjenu u zajednici osnivanjem udruge mladih ili za mlade sa područja PGŽ mogu se uključiti u projekt prijavom na mail bkurelic@suma-pgz.hr ili kontaktom na 0913456714.