Umrežavanje i jačanje kapaciteta udruga mladih na području PGŽ

Savez udruga mladih Primorsko-goranske županije (SUMA- PGŽ) potpisao je s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva i Uredom za udruge Vlade RH ugovor za projekt pod nazivom „UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, vrijedan 494.160,00kn financiran iz državnog proračuna (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).

Projekt je reakcija na trenutni manjak udruga koje u svom fokusu imaju mlade i djelovanje za mlade, sa šireg područja Primorsko- goranske županije, a provodi se u partnerstvu s Klubom mladih Rijeka, najvećom udrugom mladih na području PGŽ.

Projekt je zamišljen kao niz radionica kojima će se omogućiti osnivanje, te olakšati rad novoosnovanim udrugama mladih sa područja PGŽ.

Do sada je, od početka projekta, održano 7 radionica sa temama “Osnivanje udruga”, “Kako do prostora za djelovanje” te “Benefiti udruživanja OCD-a sa primjerima iz prakse”.

Iako projekt traje, sve zainteresirane osobe koje planiraju pokrenuti promjenu u zajednici osnivanjem udruge mladih ili za mlade sa područja PGŽ mogu se uključiti u projekt prijavom na mail bkurelic@suma-pgz.hr ili kontaktom na 0913456714.