Dana 3.12.2021. SUMA PGŽ potpisala je sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva i Uredom za udruge Vlade RH ugovor za prvi projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda. Ovo je prvi put da je Savez udruga mladih PGŽ aplicirao za projekte financirane iz EU fondova i jako smo ponosni da je aplikacija prošla uspješno!

Projekt pod nazivom „UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“ provoditi će se 18 mjeseci, a partner projekta je klub mladih Rijeka, kojemu je ovo također prvo partnerstvo na EU projektu. Za sve nas, to je vrlo vrijedno iskustvo.

Sam projekt zamišljen je kao reakcija na trenutni manjak udruga koje u svom fokusu imaju mlade i djelovanje za mlade, sa šireg područja Primorsko- goranske županije. Naime, od ukupnog broja udruga čak 1.847 udruga djeluje u Rijeci što čini 44% ukupnog broja udruga u PGŽ. Ostali gradovi i općine imaju mnogo manji broj udruga. Od svih udruga u PGŽ nešto manje od 5% udruga se bavi djecom i mladima. Postoji popriličan broj općina i gradova koji nemaju aktivnu udrugu mladih ili uopće nemaju udrugu mladih.

Stoga Savez udruga mladih Primorsko-goranske županije planira u partnerstvu sa Klubom mladih Rijeka, najbrojnijom udrugom mladih na području PGŽ koja broji preko 18.300 članova održati niz edukativnih radionica namijenjenih članovima i vodstvima udruga sa područja gradova i općina PGŽ kao i pojedincima zainteresiranima za osnivanje udruga mladih. Planirano je ukupno 10 edukativnih ciklusa. Sve aktivnosti vezane uz ovaj projekt moći ćete naći na ovoj internetskoj stranici.